Relaties bouwen met leerlingen: hoe competent voelen leraren-in-opleiding zich?

De relatie tussen leerkracht en leerling is zowel van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de leerling, als voor het welbevinden van de leerkracht (zie ook eerdere blogberichten: bijvoorbeeld hier en hier). Er wordt van leerkrachten dan ook verwacht dat ze met hun klas en met alle individuele leerlingen een warme band opbouwen. Maar hoe... Lees verder →

Kinderen en jongeren met psychische problemen: zorgen over het zorgaanbod

In de afgelopen maand las ik in de media verschillenden berichten over jongeren met acute en ernstige psychische problemen die niet geholpen worden vanwege lange wachtlijsten. Elk verhaal is even tragisch. En de boodschap is even helder als zorgelijk: “Onze zorg kan die hulpvraag niet aan” (De Tijd, 5 Juni 2021). De bezorgdheid betreft niet... Lees verder →

We gaan op berenjacht! Fantasiespel bij kinderen verrijken

Fantasiespel is een belangrijk element in de ontwikkeling van kinderen. Tijdens fantasiespel leren kinderen de wereld begrijpen, ze leren nieuwe vaardigheden en ze kunnen hun emoties verwerken via het spel. Volwassenen kunnen het fantasiespel van kinderen verrijken door mee te spelen, spelimpulsen te geven en inspirerend spelmateriaal aan te bieden.

Genade, nog een relevante krachtbron?

Veel concepten die al eeuwenlang gekend zijn in religies en wijsheidsliteratuur blijken belangrijke voorspellers van fysieke en mentale gezondheid te zijn. De tak van de psychologie die in kaart brengt welke factoren bijdragen tot welzijn en veerkracht heet de positieve psychologie. Onderzoekers  hebben ondertussen al een heleboel empirische evidentie verzameld die de link tussen verschillende... Lees verder →

“Ik heb dan wel dementie, ik ken mezelf nog altijd het beste” Psychologisch onderzoek bij ouderen met dementie

In 2020 rondde ik mijn doctoraatsonderzoek af, waarin ik samen met collega's onderzoek deed naar betekenisbeleving bij oudere volwassenen met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Aan de hand van twee grote studies hebben we onderzocht in welke mate en op welke manier ouderen met de ziekte van Alzheimer betekenis ervaren... Lees verder →

Wat leerlingen denken over reacties van leerkrachten op pesten: er was eens…

Pesten blijft een veelvoorkomend probleem op Vlaamse scholen en is gerelateerd aan diverse negatieve uitkomsten, vooral voor leerlingen die gepest worden. Leerkrachten kunnen een cruciale rol spelen in het terugdringen van pesten, maar wetenschappelijke evidentie is beperkt. Binnen het Teachers4Victims onderzoeksprogramma werden twee experimentele studies uitgevoerd omtrent reacties van leerkrachten op pestincidenten. Deze blog beschrijft... Lees verder →

Het zwakke geslacht bestaat niet – Een essentiële boodschap in de opvoeding

De voorbije maanden wordt er in de media meer en meer gesproken over de dagelijkse negatieve ervaringen van vrouwen, zowel in het openbaar als in de werk- en privésfeer. Sociale media zoals Instagram en TikTok zijn momenteel de platforms bij uitstek waarop meisjes hun verhaal kunnen doen. Hashtags zoals #reclaimourstreets, #metoo, #wijoverdrijvenniet en #97percent worden... Lees verder →

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Maak kennis met Lotte, een 10-jarig meisje. Toen zij in het 5e leerjaar op een nieuwe school kwam, waren haar nieuwe klasgenoten vriendelijk en ze wilden haar helpen om de school en de klas te leren kennen. Maar na een aantal weken hoorde ze groepjes kinderen uit haar klas over haar rossige haar praten en... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: