Jaaroverzicht Opgroeien 2021

Naar jaarlijkse gewoonte geven wij graag een overzicht van de vijf meest gelezen posts van het afgelopen jaar. Maar lees ook zeker enkele van onze andere blogposts om 2022 goed in te zetten. Veel leesplezier! Top 5 van 2021 Wat leerlingen denken over reacties van leerkrachten op pesten: er was eens…Als je kind altijd alles... Lees verder →

Pesten terugdringen door op leerkrachten te bouwen

Recent doken er alweer getuigenissen op over zware pesterijen op school. Meer effectieve inspanningen zijn nodig om leerkrachten en scholen sterker toe te rusten zodat ze (cyber)pesterijen met nog meer succes kunnen helpen terugdringen. Alle kinderen en jongeren hebben immers recht op een veilige en krachtige leeromgeving om zo tot volle ontwikkeling te kunnen komen.... Lees verder →

Wat zijn de lievelingsvakken van Vlaamse leerlingen – en waarom?

Lichamelijke Opvoeding, wiskunde, wetenschappen, en Engels: dit zijn volgens het TALENT-onderzoek de vier populairste vakken bij Vlaamse leerlingen. Maar wat ligt aan de grondslag van deze persoonlijke voorkeuren? Waarom houdt de ene leerling van wiskunde, terwijl een andere net een zwak heeft voor taal, geschiedenis of economie? Hangt deze voorkeur louter samen met relatief vaste,... Lees verder →

Pesten op school bestrijden: wat kunnen leraren doen? Inzichten uit de Teachers4Victims studie

Onze collega Fleur van Gils vat kort de resultaten van de Teachers4Victims studie samen in dit blogbericht:

DUURZAAM ONDERWIJS

Aan de KU Leuven loopt de Teachers4Victims studie, een uitgebreid onderzoek naar pesten op de basisschool. De onderzoeksresultaten liegen er helaas niet om: pesten is nog niet uit onze Vlaamse basisscholen verdwenen. Gelukkig biedt het onderzoek inspiratie om er wat aan te doen. De belangrijkste inzichten worden hieronder samengevat door Fleur van Gils, een van de projectmedewerkers.

Hoe wijdverspreid is pesten in onze lagere scholen? Hoeveel kinderen worden in Vlaamse scholen gepest?

Fleur: Bij het begin van het schooljaar gaf één op de vijf leerlingen in het 4e tot 6e leerjaar aan minstens twee à drie keer gepest te zijn tijdens de voorgaande maanden. Gelukkig nam dit in de loop van het schooljaar wel duidelijk af. In april gaf 12% van de leerlingen aan in de voorgaande maanden gepest te zijn.

In een aantal projecten ter bestrijding van pesten krijgen klasgenoten een belangrijke rol toebedeeld? Staan jullie…

View original post 602 woorden meer

Relaties bouwen met leerlingen: hoe competent voelen leraren-in-opleiding zich?

De relatie tussen leerkracht en leerling is zowel van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de leerling, als voor het welbevinden van de leerkracht (zie ook eerdere blogberichten: bijvoorbeeld hier en hier). Er wordt van leerkrachten dan ook verwacht dat ze met hun klas en met alle individuele leerlingen een warme band opbouwen. Maar hoe... Lees verder →

Kinderen en jongeren met psychische problemen: zorgen over het zorgaanbod

In de afgelopen maand las ik in de media verschillenden berichten over jongeren met acute en ernstige psychische problemen die niet geholpen worden vanwege lange wachtlijsten. Elk verhaal is even tragisch. En de boodschap is even helder als zorgelijk: “Onze zorg kan die hulpvraag niet aan” (De Tijd, 5 Juni 2021). De bezorgdheid betreft niet... Lees verder →

We gaan op berenjacht! Fantasiespel bij kinderen verrijken

Fantasiespel is een belangrijk element in de ontwikkeling van kinderen. Tijdens fantasiespel leren kinderen de wereld begrijpen, ze leren nieuwe vaardigheden en ze kunnen hun emoties verwerken via het spel. Volwassenen kunnen het fantasiespel van kinderen verrijken door mee te spelen, spelimpulsen te geven en inspirerend spelmateriaal aan te bieden.

Genade, nog een relevante krachtbron?

Veel concepten die al eeuwenlang gekend zijn in religies en wijsheidsliteratuur blijken belangrijke voorspellers van fysieke en mentale gezondheid te zijn. De tak van de psychologie die in kaart brengt welke factoren bijdragen tot welzijn en veerkracht heet de positieve psychologie. Onderzoekers  hebben ondertussen al een heleboel empirische evidentie verzameld die de link tussen verschillende... Lees verder →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: