Existentiële eenzaamheid: Zijn we werkelijk geïsoleerd?

Existentiële eenzaamheid is een complex begrip. In de academische wereld bestaat er nog steeds geen algemene consensus over de definitie ervan. De meeste auteurs, gebaseerd op de existentiële filosofie, omschrijven existentiële eenzaamheid als het besef dat ieder mens alleen in het leven staat. Ik moet toegeven dat ik, als jonge onderzoeker die aan dit onderwerp... Lees verder →

Snel van start: vroege predictoren van cognitieve begaafdheid bij kleuters

Onderzoek toont aan dat niet alle cognitief begaafde leerlingen (d.w.z. leerlingen met sterke cognitieve vermogens) een vlekkeloze schoolloopbaan tegemoet gaan. Zo moet 1 op 10 begaafde leerlingen in de loop van het leerplichtonderwijs een jaar overdoen (Ramos et al., 2019). Hoewel onderpresteren vaak pas zichtbaar wordt in het secundair of hoger onderwijs, heeft het vaak... Lees verder →

Verveling op school: Oorzaken, gevolgen en wat we eraan kunnen doen

Wanneer we kinderen en jongeren vragen naar hun schooldag, krijgen we wel eens ‘Saai!’ als antwoord. Dit is niet zo verrassend als je weet dat verveling een van de meest frequent gerapporteerde emoties is in een schoolcontext. Zo blijkt uit onderzoek dat leerlingen op school gemiddeld genomen hogere niveaus van verveling ervaren dan dat ze... Lees verder →

Alle psychiaters zeggen ja tegen psychedelica, of niet?     

Depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening, gekenmerkt door een aanhoudende sombere stemming en een verminderde beleving van plezier en interesse. Wereldwijd lijden naar schatting 280 miljoen mensen aan een depressie en deze cijfers vertonen een stijgende tendens. Sterker nog, de Wereldgezondheidsorganisatie identificeert depressie als de nummer één oorzaak van invaliditeit wereldwijd. Depressie wordt vaak behandeld... Lees verder →

Waarom zelfzorg belangrijk is?  

Zelfzorg Zelfzorg, een concept dat je wellicht weleens hebt gehoord. Zelfzorg kunnen we eenvoudig omschrijven als het geheel van activiteiten dat ons toelaat er de volle 100% te zijn. Activiteiten die ons helpen om in de aanwezigheid van stress toch optimaal te kunnen functioneren (Barnett & Cooper, 2009; Godfrey et al., 2011).   Zelfzorg laat je... Lees verder →

Praten over zelfmoord of juist niet? Enkele mythes onder de loep

Elke dag sterven bijna 3 mensen ten gevolgen van suïcide in Vlaanderen. Gemiddeld 25 suïcidepogingen worden ondernomen per dag. Toch praat niemand erover. Vaak wordt gedacht dat praten over zelfdoding of iemand vragen naar suïcidale gedachten een zelfmoordpoging kan aanmoedigen. Dit is echter een veelvoorkomende mythe die niet wetenschappelijk gefundeerd is. Door de emoties die... Lees verder →

Ontwikkelen in tijden van pandemieën en oorlog: langdurige stress en the Window of Tolerance

De impact van stressvolle gebeurtenissen en trauma’s op het fysiek en mentaal functioneren van de mens is een reeds veel onderzocht en beschreven onderwerp. Dat vreselijke gebeurtenissen zoals de huidige oorlog in Oekraïne sporen nalaten, verbaast bijna niemand meer. Meer en meer kinderen, jongeren en volwassenen trekken aan de alarmbel en signaleren langdurige stress. Om beter te kunnen omgaan met deze stressgevoelens is het helpend om te begrijpen wat er op deze momenten in ons lichaam gebeurt. Om stress te begrijpen, hebben we eerst (basis)kennis nodig over de werking van de hersenen. Daarna introduceren we het Window of Tolerance, een toegankelijke manier om te begrijpen wat er aan de hand is in ons lichaam op momenten van stress en hoe we ons stresslevel opnieuw kunnen doen dalen.

Chronisch ziek maar toch een “normaal” leven leiden? Het kan! De impact van chronische ziekte op belangrijke sociale rollen

Een hectische dag op het werk, twee kleine kindjes die ’s avonds je geduld op de proef stellen, tijd en energie vinden om in je relatie te steken…niet evident en zeker niet als je daarbovenop ook nog met een chronische ziekte te maken krijgt. In 2018 meldde 29% van de Belgen ouder dan 15 jaar... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: