Alweer een onderzoek van de KU Leuven?!

Voor de meeste studies in onze onderzoekseenheid maken we gebruik van data afkomstig van vragenlijsten. Daarbij vragen we aan leerlingen, studenten, ouders of leerkrachten om hun mening te geven over uiteenlopende thema’s zoals zelfbeeld, depressie, eenzaamheid, motivatie, leerkracht-kind relaties, opvoeding, enz. Dit bijvoorbeeld op een schaal gaande van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). Voor diegenen die al eens een vragenlijst hebben ingevuld, bijv. op school of voor een bepaalde enquête, zal dit wel bekend in de oren klinken.survey

Omdat we graag de mening en het perspectief van leerlingen en hun omgeving zo goed mogelijk in kaart willen brengen is het niet alleen belangrijk dat zij bereid zijn om onze – soms behoorlijk gevulde – bundels met vragenlijsten in te vullen, maar ook dat zoveel mogelijk leerlingen, ouders, of leerkrachten dit doen. Als slechts een beperkt deel van de doelgroep de vragenlijst beantwoordt, kunnen we immers geen representatieve of geldige uitspraken doen over deze thema’s en onderlinge verbanden voor de bredere groep van kinderen en jongeren in Vlaanderen – en dat is nu net waarin we geïnteresseerd zijn!

Hierin spelen scholen, en meer bepaald schooldirecties, vaak een doorslaggevende rol. Via scholen kunnen we immers grote groepen van leerlingen bereiken en dit uit alle lagen van de bevolking. Dit jaar ben ik zelf op zoek gegaan naar scholen die wilden meewerken aan een nieuwe studie: de eerste grootschalige studie naar het zelfbeeld van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Gelukkig waren er verschillende scholen die wilden deelnemen aan onze studie en dit met goede redenen! Spijtig genoeg reageerden niet alle scholen even enthousiast, doorgaans omwille van praktische bezwaren. Vaak komen zo’n opmerkingen ook terug in andere studies, bijv. “Er zijn onvoldoende pc-klassen ter beschikking om een online vragenlijst te laten invullen door onze leerlingen”, “We kunnen hiervoor geen lesuren vrijmaken”, “We doen al mee aan een andere studie” of “We hebben er geen tijd voor”. Maar jammer genoeg horen we soms ook opmerkingen als “We zien er de meerwaarde niet van in”.

Natuurlijk begrijpen we dat het soms echt niet past om deel te nemen aan een studie of dat (sommige) scholen overstelpt worden met aanvragen voor onderzoek door masterproefstudenten, doctoraatsstudenten en andere onderzoekers en dat men niet kan ingaan op al deze aanvragen. Dit leidt waarschijnlijk meer dan eens tot volgende reactie: “Alweer een onderzoek van de KU Leuven?!”. Daarom willen we in deze blog graag de voordelen van het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek voor scholen in de verf zetten. Er zijn namelijk niet alleen voordelen aan verbonden voor de onderzoekers, maar ook voor de deelnemers zelf!

Vanuit het perspectief dat we onderzoeksgegevens graag willen terugkoppelen naar de praktijk (en zo het ‘evidence-based’ werken willen stimuleren) en vanuit een grote dankbaarheid ten opzichte van onze deelnemers, proberen we vanuit onze onderzoekseenheid oa. bijzondere aandacht te besteden aan het versturen van feedbackrapporten. Dit doen we niet alleen voor directies en leerkrachten, we zorgen vaak ook voor een feedbackrapportje waarin de belangrijkste gemiddelde resultaten van de studie op eenvoudige wijze uitgelegd worden aan de deelnemende leerlingen zelf. Voor de school kan dit bijvoorbeeld inhouden dat men de score van de eigen school kan vergelijken met de gemiddelde score van de groep. Hierdoor kan men een duidelijk zicht krijgen op welke punten de eigen leerlingenpopulatie al dan niet afwijkt van de groep en kan men ingrijpen (indien en waar nodig). Daarnaast kunnen zowel de school als de leerlingen (en de ouders die meelezen) door zo’n rapport ook meteen iets bijleren over de thema’s die onderzocht werden, laten we hen nadenken en kunnen we hen wijzen op interessante verbanden (bijv. “Hoe positiever je denkt over jezelf op schools vlak in het laatste jaar van het secundair onderwijs, hoe meer kans je hebt om je goed aan te passen en te slagen in het hoger onderwijs” bij een onderzoek naar het zelfbeeld of “Leerkrachten die een goede relatie hebben met hun leerlingen kunnen een positief effect hebben op het gedrag van hun leerlingen” bij een onderzoek naar gedragsproblemen). Op basis daarvan kan men dan zijn handelen, gedrag, of beleid gaan aanpassen en optimaliseren. Regelmatig organiseren we daarnaast lezingen of workshops voor leerkrachten in deelnemende scholen op basis van onze onderzoeksgegevens.

Hoewel er altijd goede en minder goede redenen zullen zijn om niet deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, hopen we dat we de voordelen van wel deelnemen toch nog eens extra hebben kunnen benadrukken. Dit omwille van het belang van grondig en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en de bijdrage hiervan aan de praktijk. Indien u zelf nog suggesties heeft om scholen te motiveren om deel te nemen aan toekomstig onderzoek, vernemen we die uiteraard graag!

Advertenties

Een Reactie op “Alweer een onderzoek van de KU Leuven?!

  1. Ik ben ouder en geen directeur of leerkracht en kan dan ook niet beoordelen of mijn visie en argumenten gedeeld worden door anderen.

    Als ik uitgenodigd word om deel te nemen aan een studie, ga ik daar in principe altijd op in. Jammer genoeg stel ik daarbij vast dat het niveau van zowel de vragenlijsten, de verwerking als de besluiten die men uiteindelijk formuleert, vaak bedroevend is.

    Als ik dus directeur van een school was en moest oordelen of ik mijn leerlingen tijd en energie laat besteden aan een studie, zouden naast wetenschappelijke, maatschappelijke of pedagogische relevantie de ernst en het niveau van die studie voor mij doorslaggevende factoren zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s