Studiedag “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context”.

Op woensdag 8 februari organiseerde de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie (in samenwerking met Thomas More, KU Leuven en Universiteit van Amsterdam) een studiedag gericht op diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Aanleiding voor de studiedag was het verschijnen van het nieuwe “Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context”.

Tijdens de studiedag werd benadrukt dat diagnostiek gericht op zowel kind als context diagnostici, begeleiders, leraren, ouders en andere betrokkenen kan helpen om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kinderen en jongeren. Het procesmodel van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) kan hierbij als leidraad dienen. Door doelgericht te werken en samen doelen te formuleren (en evalueren) kan men gaan kijken naar wat het kind nodig heeft om de gestelde doelen te halen. Belangrijk is om aandacht te hebben voor wisselwerking tussen kind en context, positieve kind-, leerkracht-, en ouderfactoren, en te zorgen dat het proces systematisch en transparant is. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen wat de leerkrachten en/of ouders nodig hebben om het kind te helpen. Een goede samenwerking tussen kind, leerkracht, begeleiders, en ouders is hierbij cruciaal.

Naast deze uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek, is vakinhoudelijke kennis noodzakelijk. Zo werd er tijdens de studiedag ingegaan op verschillende hoofdstukken uit het Handboek Diagnostiek (onder andere): rekenen, lezen, motivatie, zelfconcept, leervermogen, begaafde leerlingen, opvoeding en gezin, relaties tussen leerlingen op school, aandachtsprocessen, executieve functies, meertaligheid, allochtone leerlingen, intelligentie, verstandelijke beperkingen, en leerkracht-leerling interacties. De deelnemers van de verschillende sessies waren erg positief en enthousiast over de inhoud ervan.

De studiedag werd afgesloten met een panelgesprek over de rol van diagnostiek in het realiseren van onderwijs en zorg op maat voor elk kind. De verschillende panelleden gaven interessante inzichten op onderstaande stellingen:

Stelling 1: Het M-decreet maakt diagnostiek overbodig.

Stelling 2: In diagnostiek wordt de context vaak onderbelicht.

Wat is uw mening over deze stellingen? Maakt het M-decreet inderdaad de diagnostiek overbodig, of gaan het M-decreet en diagnostiek hand in hand met elkaar? Vindt u dat er te weinig naar de context wordt gekeken in diagnostiek, of valt dat wel mee? U kunt uw ervaring en/of mening hieronder met ons delen.

Meer informatie:

Pameijer, N., & van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco.

Verschueren, K., & Koomen, H. (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: kind en context. Antwerpen: Garant – Uitgevers N.V.

Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Website: http://schoolpsychologie-vvsp.be/vvsp/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s