Veel leerlingen kampen met psychische problemen. Wie helpt hen?

Heel wat leerlingen hebben extra zorg nodig. Cijfers vanuit de Centra voor Leerlingenbegeleiding tonen aan dat ongeveer 26% van de leerlingen een verhoogde behoefte aan zorg heeft. Circa 9% zoekt hulp voor psychische klachten. Wie zijn de schoolinterne en schoolexterne zorgverleners bij wie deze leerlingen terecht kunnen? Wat is hun beroepsprofiel? En voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld? De Belgische universiteiten verenigen zich, met steun van de Psychologencommissie, voor een groot nationaal onderzoek.

Leerlingen met psychische problemen
Een aanzienlijk deel van de leerlingen kampt met psychische problemen. Dit blijkt ook uit cijfers van Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). In 2016-2017 werd voor 308,460 unieke leerlingen een schoolextern consult aangevraagd bij een CLB. Dat is maar liefst 26% van de totale Vlaamse schoolpopulatie. Voor 104,266 leerlingen (9% van de totale schoolpopulatie) ging het over psychische problemen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van schoolinterne zorg voor psychische problemen is naar alle waarschijnlijkheid nog beduidend hoger.

Zorgverleners in het onderwijsveld
Een doeltreffende leerlingenbegeleiding staat of valt met goede zorgverleners. Het is dan ook problematisch dat we zo weinig weten over zorgverleners in het onderwijsveld. Wie zijn de schoolinterne en schoolexterne zorgverleners met een psychologische of pedagogische opleidingsachtergrond die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun opvoeders? Wat zijn hun expertises? Is er voldoende expertise aanwezig gegeven de diversiteit en complexiteit van hulpvragen van leerlingen zoals hulpvragen rond leerproblemen, gedrags- en sociaal-emotionele problemen, (vermoeden van) mishandeling of verwaarlozing, kansarmoede, crisissituaties (bijv. zelfdoding van een leerling)? Welke initiatieven worden genomen om de beroepsgroep te professionaliseren, bijvoorbeeld in het omgaan met toenemende culturele diversiteit en radicalisering van gedachtengoed? Hoe wordt omgegaan met relatief nieuwe fenomenen zoals cyberpesten of ander grensoverschrijdend mediagebruik? (Hoe) worden deze zorgverleners ingezet in de preventie van psychische en andere problemen en in de ondersteuning van leerkrachten en ouders?

Een stem geven aan psychologen en pedagogen
Om deze vragen te beantwoorden verenigen de Belgische universiteiten zich in samenwerking met de Psychologencommissie voor een grootschalig nationaal onderzoek. In dit unieke onderzoek willen we nagaan of er voldoende afstemming is tussen competenties, professionele noden en nascholingsmogelijkheden van psychologen en pedagogen (in het onderwijsveld). Het versterken van de beroepsgroep heeft als ultieme doel het grootbrengen van een veerkrachtige generatie jonge Belgen.

Heb jij psychologie of pedagogische wetenschappen gestudeerd? Laat je stem dan niet verloren gaan: Doe mee aan deze studie en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de online vragenlijst!

Beveel de vragenlijst gerust ook aan bij collega’s, oud-collega’s, en studievrienden. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter we in staat zullen zijn om de grote diversiteit in specialisaties, loopbanen en functieprofielen gedetailleerd in kaart te brengen voor de volledige beroepsgroep.

De persmap is op verzoek verkrijgbaar via info@ppatworkinbelgium.be. Meer info vind je ook op www.ppatworkinbelgium.be.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s