Onderwijskwaliteit daalt: investeer in professionaliseringstrajecten op maat

De kwaliteit van het Vlaams onderwijs gaat achteruit, leerkrachten staken en de angst voor een dreigend lerarentekort groeit. Ik lees in de kranten over de ‘pretpedagogie’, een te grote focus op eindtermen, een teveel aan zorgtaken, en het gebrek aan (objectieve) metingen als aangewezen oorzaken van de problemen. Ik lees over oplossingen die (onder andere) gezocht worden in nieuwe leerplannen of centrale examens. Maar ik had liever gezien dat men had gepleit voor investeringen in de professionalisering van leerkrachten. De huidige begeleiding beperkt zich doorgaans tot enkele pedagogische studiedagen en schiet daarmee schromelijk tekort (lees bijvoorbeeld dit manifest).

Professionalisering: Wat werkt?

Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek om te weten wat wel en wat niet werkt. Wat niét werkt zijn éénmalige workshops of studiedagen buiten de school. Wat wél werkt zijn begeleidingstrajecten op maat die zowel kennis bieden als praktische oefening in de eigen klas over een gespreide periode.

  • Op maat: Het ene schoolteam heeft nood aan ondersteuning in het aanleren van leervaardigheden (‘leren leren’). Het andere schoolteam wil bijleren over de ontwikkeling van executieve functies van leerlingen en hoe die ontwikkeling te ondersteunen. Een individuele leerkracht zit met de handen in het haar vanwege een conflictueuze relatie met een specifieke leerling en wil graag meer persoonlijke ondersteuning (bv. Leerkracht Leerling Interactie Coaching). Een andere leerkracht heeft een talent voor onderwijs aan cognitief begaafde leerlingen en wil dit talent verder ontwikkelen.
  • Kennis én oefening: Leerkrachten moeten weten wat ze moeten doen en waarom (kennis) en dit ook kunnen toepassen in hun eigen klaspraktijk (toepassing). Dit laatste vergt oefening en geduld. De meeste leerkrachten zijn enorm gebaat bij individuele feedback en coaching door een externe deskundige ( … onderschat niet de meerwaarde van een externe deskundige).
  • Gespreide periode: Het aanleren van nieuwe vaardigheden en deze verankeren in de eigen klaspraktijk kost tijd, soms veel tijd. Voor een onderwijsvernieuwing als “Zet je EF-bril op” moet je in de meeste scholen toch zeker rekenen op twee jaar voor een duurzame verankering (en in sommige scholen misschien nog wel een jaartje meer). Ook het sociaal-emotionele klimaat in een school waar veel gepest wordt verander je niet met een paar studiedagen. Bovendien vragen veel onderwijsvernieuwingen om een nieuwe manier van kijken: ook het ontwikkelen van een nieuwe visie kost tijd.

Is zo’n begeleidingstraject duur? Nee, de kosten-baten balans van een goed georganiseerd begeleidingstraject is een stuk gunstiger dan die van een pedagogische studiedag.

————————————————————————————————————————

Lees ook de blog: “De pedagogische studiedag is dood”

Noot 1: Niet alle kenmerken van effectieve professionaliseringstrajecten worden in deze blog genoemd. Meer informatie kun je vinden in:

  • Drijkoningen, J. (2017). Wheels of change. Insights into the professional development of teachers of Dutch as a second language. (of lees deze blog) 
  • Van Veen, K., Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren. Een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. (PDF)
  • Hamre, B. K., Downer, J. T., Jamil, F. M., & Pianta, R. C. (2012). Enhancing teachers’ intentional use of effective interactions with children: Designing and testing professional development interventions. Handbook of Early Childhood Education, 507-532.

Noot 2: “Zet je EF-bril op” is een voorbeeld van een professionaliseringstraject voor schoolteams waar kennisoverdracht gecombineerd wordt met individuele en teamgerichte coaching door een externe deskundige.

Afbeelding: Free coverpicture from Pixabay

 

Een gedachte over “Onderwijskwaliteit daalt: investeer in professionaliseringstrajecten op maat

Voeg uw reactie toe

  1. Als het gaat over achteruitgang van het onderwijs, begrijp ik niet waarom het nooit gaat over de enorme instroom van anderstaligen in het hedendaagse onderwijs, waarvan vaak de ouders niet eens Nederlands praten en weinig betrokken zijn bij de schoolloopbaan van de kinderen. Je kan niet leerkrachten steeds meer belasten en verwijten maken (als professionalisering van leerkrachten de oplossing is, zijn zij dus het probleem. ) Ik denk dat het zéér belangrijk is dat hier aandacht voor is: kinderen die Nederlands praten, terwijl hun ouders dat niet doen, krijgen te veel lasten op hun schouders die eigenlijk door de ouders gedragen moeten worden. Dat heet verantwoordelijkheid nemen, het andere noemt: parentificatie en is erg schadelijk. Dit niet als verwijt naar anderstalige ouders, maar wel als een mogelijke opening naar een positief beleid waarbij ouders in hun kracht gezet worden, en kinderen meer veiligheid ervaren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: