Als je kind altijd alles lijkt te kunnen: cognitieve begaafdheid, perfectionisme en opvoeding

Deze week is het de Week van de Hoogbegaafdheid, een themaweek waarin organisaties in Vlaanderen en Nederland hun aanbod voor hoogbegaafde kinderen en jongeren voorstellen en vooroordelen over hoogbegaafdheid proberen weg te nemen. Een populaire opvatting over hoogbegaafdheid is dat hoogbegaafden inherent perfectionistisch zouden zijn: voor wie alles altijd vanzelf lijkt te gaan, zou enkel... Lees verder →

Hoogbegaafdheid herkennen in de klas (vergeet de meisjes niet…)

Deze week (7 tot 13 maart) vindt in Vlaanderen en Nederland de Week van de Hoogbegaafdheid plaats, met heel wat activiteiten voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en hun leerkrachten. Net zoals alle leerlingen hebben cognitief begaafde leerlingen - leerlingen die snel en abstract kunnen denken, een sterk geheugen hebben en creatief problemen kunnen oplossen - ... Lees verder →

Slim maar verveeld? Een onderzoek naar de motivatie van begaafde leerlingen

Dagen Vlaamse scholen de cognitief sterkste leerlingen wel genoeg uit? Vervelen begaafde leerlingen zich niet in de klas? En hoe stimulerend vinden ze hun schoolwerk? Om deze vragen te beantwoorden werd bij 3.400 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs een intelligentietest afgenomen en werd hen een aantal vragen gesteld rond motivatie, verveling... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: