Wie zijn wij?

Op deze blog schrijven onderzoekers over het reilen en zeilen in de wereld van onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en adolescenten thuis en op school. Zij maken deel uit van SCeNO, de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context aan de KU Leuven (http://ppw.kuleuven.be/home/english/research/soka). Maar wie zijn ze eigenlijk, wat doen ze, wat drijft hen?

Hallo, ik ben Alicia Ramos, en ik ben een Amerikaanse die sinds 2012 het voorrecht heeft om in Vlaanderen te wonen. Ik heb ervan genoten om de Vlaamse onderwijscontext te leren kennen via enerzijds mijn masterstudies aan de KU Leuven (educatieve studies) en anderzijds door tijdens het opvoeden van mijn kinderen te navigeren door het schoolsysteem. Ik ben verheugd dat ik door mijn doctoraatsonderzoek de mogelijkheid heb om de schoolloopbanen en de langdurige psychosociale ontwikkeling van cognitief sterke studenten in de Vlaamse context te onderzoeken. Aangezien ik persoonlijk enorm veel profijt heb gehaald uit de wijdverspreide vooruitgang en verrijkingsmogelijkheden voor cognitief sterke leerlingen in de Verenigde Staten, ben ik een enthousiaste voorstander van dergelijke programma’s. Ik hoop dat mijn onderzoek leidt tot een onderwijsaanbod dat beter voldoet aan de holistische behoeften van studenten met sterke cognitieve vaardigheden in Vlaanderen en daarbuiten.


Mijn naam is Anouck Lubon. Ik ben een enthousiaste studente uit het Limburgse Diepenbeek. In juni 2021 studeerde ik af als Master in de schoolpsychologie aan de KU Leuven. Mijn interesse in schoolpsychologie wou ik graag nog verder ontdekken, dus startte ik met de verkorte onderzoeksmaster in de psychologie. Door mijn stage belandde ik in deze gezellige onderzoeksgroep en begon ik in 2021 mijn wetenschappelijk avontuur om leerlingen te helpen. Met het onderzoek waaraan we werken, hopen we leerkrachten en leerlingen te kunnen helpen in het terugdringen en voorkomen van pesten en de problemen die daarbij komen kijken. Specifiek doe ik onderzoek naar het verdedigen van gepeste leerlingen door leeftijdsgenoten en welke gevolgen dit kan hebben.


Mijn naam is Eline Camerman en ik behaalde in juli 2021 de Engelstalige onderzoeksmaster in de psychologie. Tijdens mijn opleiding mocht ik genieten van een stage bij het centrum voor leerpsychologie en experimentele psychopathologie, waar ik een studie deed omtrent conditioneringsprocessen en gehechtheid. Ik ben altijd gefascineerd geweest door het gedrag en denken van mensen, en in het bijzonder had ik veel interesse in sociale relaties en cognitie. Met veel enthousiasme mocht ik sinds 1 september 2021 deel uitmaken van de onderzoeksgroep SCenO als doctoraatstudent. Mijn doctoraatsproject focust op sociale relaties in de klas en hoe deze een invloed kunnen hebben op de betrokkenheid van leerlingen op school, met een bijkomende focus op cognitief sterke leerlingen.


Ik ben Fleur van Gils, afkomstig uit de parel van het zuiden (van Nederland): Breda. De afgelopen jaren heb ik in Utrecht gestudeerd en gewoond. Ik ben opgeleid tot academisch leerkracht in het basisonderwijs (een innovatieve gecombineerde studie in Nederland voor het behalen van je bevoegdheid tot leerkracht en een wetenschappelijke studie Onderwijskunde). Daarna wilde ik me, naast een dag invallen als juf in de praktijk, graag verder verdiepen in onderzoek waarvoor ik de research master Educational Sciences heb afgerond. In augustus 2018 ben ik gestart aan mijn doctoraat in Leuven dat ingaat op de rol van leerkrachten bij pesten in het lager onderwijs. Mede door mijn achtergrond vind ik het van groot belang dat we de kloof tussen (onderwijs)onderzoek en praktijk verkleinen. Hier ga ik me ook tijdens mijn doctoraat hard voor maken!


Hallo allemaal! Ik ben Janne Vanderhaegen, geboren en getogen in het Leuvense en vandaag de dag Brussel aan het verkennen. In juni 2021 studeerde ik af in de richting Klinische en Gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten. Na het volbrengen van mijn masterstage op de afdeling Kinderhemato en -oncologie in UZ Leuven, heb ik nog enkele maanden op verschillende afdelingen in UZ Leuven klinisch werk verricht. In oktober 2021 startte mijn nieuw avontuur als doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Mijn onderzoek focust op identiteit en lichaamsbeeld bij jongeren met een chronische ziekte, zoals jongeren met type 1 diabetes of jongeren die reeds een kankerbehandeling hebben doorgemaakt. Het vormen van een eigen identiteit en lichaamsbeeld zijn twee belangrijke, maar ook complexe ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. Geconfronteerd worden met een chronische ziekte kan beide processen extra uitdagend maken. Met mijn onderzoek hoop ik bij te dragen aan een goede ondersteuning voor deze jongeren.


Hallo allemaal! Ik ben Janne Vanderhaegen, geboren en getogen in het Leuvense en vandaag de dag Brussel aan het verkennen. In juni 2021 studeerde ik af in de richting Klinische en Gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten. Na het volbrengen van mijn masterstage op de afdeling Kinderhemato en -oncologie in UZ Leuven, heb ik nog enkele maanden op verschillende afdelingen in UZ Leuven klinisch werk verricht. In oktober 2021 startte mijn nieuw avontuur als doctoraatsstudent bij de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Mijn onderzoek focust op identiteit en lichaamsbeeld bij jongeren met een chronische ziekte, zoals jongeren met type 1 diabetes of jongeren die reeds een kankerbehandeling hebben doorgemaakt. Het vormen van een eigen identiteit en lichaamsbeeld zijn twee belangrijke, maar ook complexe ontwikkelingstaken tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid. Geconfronteerd worden met een chronische ziekte kan beide processen extra uitdagend maken. Met mijn onderzoek hoop ik bij te dragen aan een goede ondersteuning voor deze jongeren.


Mijn naam is Jantine Spilt en ik ben SCeNO in december 2013 komen versterken als universitair docent. Mijn loopbaan loopt langs verschillende universiteiten: Universiteit Maastricht (propedeuse en doctoraal), Universiteit van Amsterdam (doctoraat en postdoctoraal onderzoek) en de Vrije Universiteit in Amsterdam (postdoctoraal onderzoek). Inmiddels ben ik dus bij de KU Leuven aanbeland. En met mij is ook mijn gezin hier neergestreken (ik ben getrouwd met een offshore project manager die graag op reis is, maar gelukkig ook graag thuis, en moeder van een opgewekte peuter van bijna 2 jaar oud). In mijn onderzoek richt ik mij op de ontwikkeling van kinderen in de schoolcontext en in het bijzonder op de betekenis van een goede leraar-leerlingrelatie voor zowel de leerling als de leerkracht.

Jantine Spilt

LavrijsenJ_HR

Ik ben Jeroen Lavrijsen, geboren Kempenzoon maar ondertussen al eventjes thuis in Kessel-lo, samen met m’n vrouw en onze twee lieve kindjes. Na mijn studie Master in de Wiskunde werkte ik enkele jaren als leerkracht in het secundair onderwijs. In 2012 maakte ik de overstap naar het onderzoek en schreef ik een doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen rond sociale ongelijkheid in het onderwijs. Op dit moment werk ik als onderzoekscoördinator van het TALENT-project, een grootschalig interuniversitair FWO-project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) waarin de motivatie, prestaties en welbevinden van cognitieve begaafde leerlingen wordt onderzocht. Daarbij bestuderen we zowel de invloed van de kenmerken van de leerling zelf, van elementen uit de thuisomgeving (opvoeding) als van factoren op school- en klasniveau.


Dag allen, ik ben Julie Vissers, afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de KU Leuven in juni 2021 en sinds oktober 2021 gestart als doctoraatstudent bij SCenO en dus zo automatisch nieuwe schrijfster van deze super interessante blog. Samen met professor Jessie Dezutter en ons Meaning Research Late Life team (een subeenheid binnen SCenO) zal ik werken rond existentieel lijden en geriatrische depressie bij bewoners van woonzorgcentra. Hierbij gaan we proberen na te gaan hoe WZC-bewoners thema’s zoals existentiële eenzaamheid, verbondenheid en betekenis in het leven ervaren en hoe dit voor hen verschilt, of samenhangt, met depressieve gevoelens. Voor de geïnteresseerden: ik ben afkomstig uit Antwerpen.


Hallo, mijn naam is Karlien Demol. Leuven is de stad waar ik woon en ben opgegroeid. Na mijn master in Psychologie (optie Schoolpsychologie) werkte ik vier jaar lang aan een doctoraat dat de rol van leerkrachten bij pesten bestudeerde (meer specifiek leerkrachten hun relaties met leerlingen en hun reacties op pestincidenten). Sinds december 2021 zet ik mijn onderzoek verder als postdoctoraal onderzoeker. Ik vind het belangrijk dat onze bevindingen de weg vinden naar de praktijk. Ik koester de hoop dat de kinderen en jongeren die betrokken zijn bij pesten zullen kunnen profiteren van ons onderzoek.


Hallo, ik ben Koen Raymaekers, een geboren en getogen Leuvenaar. In 2016 studeerde ik af als onderzoekspsycholoog aan de KU Leuven, met een grote interesse voor gezondheidspsychologisch onderzoek. In oktober van datzelfde jaar begon ik een doctoraat hier bij SCenO. Momenteel doe ik onderzoek naar de rol van leeftijdsgenoten in het omgaan met een chronische ziekte, zoals type 1 diabetes, bij adolescenten en jong volwassenen.

dsc_9994

Ik ben Kristina Eggermont, geboren en getogen in Leuven en ondertussen uitgeweken naar Brussel om nieuwe horizonten te verkennen. In 2018 studeerde ik af in de richting Klinische en Gezondheidspsychologie aan de KU Leuven. Sinds 2020 werk ik bij de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Mijn onderzoek richt zich op identiteitsontwikkeling, persoonlijkheidspathologie en andere psychologische klachten in de algemene bevolking en in klinische groepen. Dit alles onderzoek ik vanuit een ontwikkelingsperspectief. Naast mijn doctoraat ben ik actief als psycholoog in Praktijk De Vest en het Supportteam te Tienen, waar ik cliënten zie voor zowel therapeutische als psychodiagnostische trajecten.


Gegroet bezoeker! Ik ben Laura Dewitte, Kortrijkse inwijkeling blijven plakken aan de KU Leuven na mijn opleiding klinische en gezondheidspsychologie. Sinds 2015 ben ik deel van het team van professor Jessie Dezutter, waarin we werken rond het thema betekenisvol leven en ouder worden. In mijn doctoraat richt ik mij specifiek op welzijn en betekenis bij ouderen met de ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie). Meer details over mijn onderzoek vind je hier. Soms tweet ik via @Laura_Dewitte.

Laura Dewitte 2

Leni-

Beste lezer, mijn naam is Leni Raemen en ik ben 26 jaar oud. Vanuit mijn interesse en motivatie om als zorgverlener iets voor anderen te kunnen betekenen, liet ik het mooie Limburg achter mij om in Leuven psychologie te gaan studeren. Ik volbracht mijn klinische stage op de afdeling Eetherstel van de Alexianen Zorggroep Tienen en in 2019 behaalde ik vervolgens mijn masterdiploma in de Klinische- en Gezondheidspychologie aan de KU Leuven. Hierna ging ik als onderzoeker aan de slag binnen de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context en startte ik als klinisch psychologe bij PraxisP te Leuven, hetgeen voor mij de ideale afwisseling vormt tussen theorie en praktijk. Mijn onderzoek focust zich op de samenhang tussen identiteitsontwikkeling en psychopathologie bij adolescenten en jongvolwassenen, een doelgroep waar ik ook in de klinische praktijk vooral mee werk.


Ik ben Liedewij Borremans, afkomstig uit Ieper, maar intussen geëmigreerd naar Vlaams-Brabant. In 2017 studeerde ik af als Master in de Psychologie, optie Schoolpsychologie aan de KU Leuven. Na twee schooljaren in het onderwijs, als leerkracht en ondersteuner, startte ik in augustus 2019 met mijn doctoraat. Mijn onderzoek focust op leerkracht-leerlingrelaties, meer specifiek op hoe we vastgelopen relaties tussen leerkracht en leerling en de relationele vaardigheden van leerkrachten kunnen verbeteren.

14700752_10209891734597378_6782426225847883354_o

foto lien blog

Ik ben Lien Demulder, ik groeide op in Lommel maar woon ondertussen in Leuven. Ik studeerde Pedagogische wetenschappen, optie Onderwijs- en Opleidingskunde aan de KU Leuven. In 2016 studeerde ik af en in 2017 voltooide ik nog de SLO Gedragswetenschappen. In datzelfde jaar begon ik alvast te werken bij SCenO (KU Leuven) en EduBROn (UAntwerpen). Ik werk mee aan Columbus, een exploratie-instrument dat leerlingen uit het voorlaatste en laatste jaar secundair onderwijs ondersteunt in de overgang naar het hoger onderwijs. Mijn onderzoek focust zich op het identificeren van studentprofielen voor aanvang van het hoger onderwijs, op basis van het studiekeuzeproces en verschillende niet-cognitieve variabelen (zoals faalangst, motivatie, zelfsturing, enz.), en dit in relatie tot hun achtergrondkenmerken en studiepaden in het hoger onderwijs.


Hallo, lezer! Mijn naam is Lore Vankerckhoven, afkomstig uit een plattelandsdorpje rond Mechelen, maar intussen al enkele jaren verliefd op Leuven. In 2016 startte ik mijn droomavontuur, namelijk Psychologie studeren aan KU Leuven en het geweldige studentenleven dat Leuven te bieden heeft, ontdekken. Na mijn bachelor koos ik voor de master Klinische- en Gezondheidspsychologie, gespecialiseerd in kinderen en jongeren. Mijn klinische stage volbracht ik op afdeling Beaufort van het UPC KU Leuven (campus Kortenberg), waar ik ook de kans kreeg om nog enkele maanden te blijven werken na mijn stage. Na het behalen van mijn masterdiploma in juni 2021 bleef mijn honger naar onderzoek bestaan, dus startte ik in het najaar van 2021 als doctoraatsonderzoeker binnen de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Mijn onderzoek focust zich op de samenhang tussen identiteitsontwikkeling en lichaam (lichaamsbeeld, embodiment, eetstoornissymptomen,…) bij adolescenten en jongvolwassenen. Mijn ultieme droom is om onderzoek te combineren met het verrichten van klinisch werk binnen deze doelgroep.


Profielfoto

Gegroet, mijn naam is Nina Steenberghs, geboren en opgegroeid in het prachtige Leuven. Ik volgde de lerarenopleiding secundair onderwijs voor de vakken Frans en wiskunde. Na deze opleiding was mijn leerhonger nog niet gestild dus ik schakelde naar pedagogische wetenschappen optie onderwijs- en opleidingskunde. In 2019 studeerde ik af waarna ik begon aan mijn doctoraat bij Professor Karine Verschueren. Mijn doctoraat maakt deel uit van het Talent-project, een grootschalig interuniversitair project van KU Leuven, UGent en UAntwerpen. Het project onderzoekt de schoolse en sociale aanpassing van cognitief begaafde leerlingen. Mijn onderzoek focust zich op de sociale relaties in de klas, met name de relaties met leerkrachten en leeftijdsgenoten, en hun impact op de schoolse betrokkenheid van cognitief begaafde leerlingen.


Ik ben Pieter Verachtert, geboren en getogen in de Noorderkempen, maar intussen al een hele tijd woonachtig in de buurt van Mechelen. Als doctor in de Pedagogische Wetenschappen ben ik aan mijn tweede leven aan de KU Leuven bezig, dit keer als valorisatiemedewerker voor project TALENT. Met project TALENT proberen we een boost te geven aan het bewustzijn rond de onderwijs- en ondersteuningsnoden van cognitief begaafde kinderen. Bovendien stimuleren we de opbouw en uitwisseling van kennis rond dit onderwerp én brengen we mensen rond dit onderwerp met elkaar in contact. Naast mijn werk voor de universiteit ben ik zorg- en ICT-coördinator in een kleine basisschool niet ver van mijn woonplaats.

pasfoto-pieter

foto-sabine-syprc3a9

Ik ben Sabine Sypré, opgegroeid in West-Vlaanderen, maar na mijn studies burgerlijk ingenieur-architect blijven ‘plakken’ in Gent.  Ik woon er met mijn man en vier kinderen. Doordat ze allevier hoogbegaafd bleken te zijn, ben ik mij gaan verdiepen in het thema hoogbegaafdheid. Ik volgde in 2010 een postuniversitaire studie ‘Specialist in Gifted Education’ aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen, waarna ik mijn eigen advies- en coachingsbureau startte om hoogbegaafde kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten te begeleiden. Sedert oktober 2018 stapte ik over naar de academische wereld en startte ik mijn doctoraat aan de KU Leuven en UGent met een interventiestudie over leren, motivatie en welbevinden van cognitief begaafde jongeren. Tegelijk werk ik halftijds als valorisatiemedewerker voor het TALENT-project, een grootschalig interuniversitair FWO-project (KU Leuven, UGent, UAntwerpen) waarin de motivatie, prestaties en welbevinden van cognitieve begaafde leerlingen wordt onderzocht.


Ik ben Sofie Hendrix, geboren in Genk maar al een hele tijd Leuvenaar. Ik studeerde af als klinisch orthopedagoog aan de KU Leuven in juni 2021. Sinds september 2021 ben ik verbonden aan de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context als doctoraatsassistente. Mijn onderzoek focust op de relaties van cognitief begaafde leerlingen met leeftijdsgenoten, en de invloed van deze relaties op psychosociaal welzijn. Daarnaast ben ik betrokken bij een practicum waarbij we studenten willen meenemen in de interessante wereld van psychodiagnostiek. Tenslotte werk ik als orthopedagoog aan de Expertisecel Begaafdheid van PraxisP, waarbij ik cliënten begeleid bij hulpvragen omtrent hoogbegaafdheid.ogbegaafdheid.


15871494_10210031865305176_7025653198970852608_n.jpg

Hallo, Ik ben Sofie Weyn, afkomstig uit Lint en wonende te Leuven. In 2015 ben ik afgestudeerd als klinisch en gezondheidspsycholoog, optie kinderen en adolescenten, aan de KU Leuven. Ik heb mijn klinische stage gedaan op een psychiatrische afdeling voor adolescenten in het UPC Kortenberg. Vanuit mijn interesse in de onderzoekswereld, heb ik nog een extra onderzoeksmaster gedaan aan de KU Leuven. Door zowel mijn klinische als onderzoekservaringen ben ik in oktober 2016 kunnen starten aan mijn doctoraat op de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context. Mijn doctoraat gaat over individuele verschillen in gevoeligheid voor omgevingsinvloeden bij voornamelijk kinderen en adolescenten. Hierbij focus ik onder andere op hoogsensitiviteit. Graag wil ik dit onderzoeken op genetisch, fysiologisch en psychologisch vlak.


Ik ben Sofie Wouters. Ik ben geboren in Leuven en heb ook in Leuven Psychologie gestudeerd. In 2007 ben ik afgestudeerd als schoolpsycholoog aan de KU Leuven. Daarna ben ik al snel begonnen met een doctoraat dat gaat over hoe kinderen en jongeren denken over zichzelf op schools vlak (of het schools zelfbeeld). In 2013 heb ik mijn doctoraat afgerond, maar hopelijk kan ik in de toekomst nog onderzoek blijven verrichten. Belangrijke vragen zijn onder andere: Welke dingen beïnvloeden hoe kinderen en jongeren zichzelf zien (zowel op schools vlak als meer algemeen)? Hoe beïnvloeden ouders, leerkrachten, en klasgenoten het zelfbeeld van kinderen en jongeren? Wat is het effect van een negatief zelfbeeld op het welzijn en de schoolse prestaties van kinderen en jongeren? Zijn er andere dingen belangrijk aan je zelfbeeld (naast de vraag of dit positief of negatief is)?


tine2

Mijn naam is Tine Schellekens, geboren in Antwerpen, opgegroeid in de Kempen en de laatste jaren helemaal in m’n nopjes tussen de boomgaarden in Haspengouw. Na mijn studies als klinisch psycholoog en de lerarenopleiding (master, 2004) heb ik heel graag gewerkt als kinderpsychologe en therapeute in de pleeg- en jeugdzorg (2004 – 2017). Het samenspel theorie en praktijk (systeemcounselor, 2006 en postgraduaat psychodynamische psychotherapie, 2016) hebben me blijven intrigeren. Ik ben dan ook erg blij om na bijna vijftien jaar klinisch werk opnieuw in de academische wereld te kunnen vertoeven.
Mijn interesses gaan uit naar existentiële psychologie, posttraumatische groei en conceptualisaties van zelf en anderen. Momenteel combineer ik m’n persoonlijke klinische praktijk met een interdisciplinair (psychologie en theologie) doctoraatsonderzoek naar de psychologische ervaring van genade. Andere positief psychologische thema’s die mijn bijzondere aandacht wegdragen zijn vergeving, acceptatie, mededogen en psychologisch welbevinden op vlak van ervaren en ontwikkelen.


Hallo, mijn naam is Yentl Koopmans. Ik ben afkomstig van het mooie Limburgse Riemst en verhuisde naar Leuven aan het begin van mijn studies. Als opleiding koos ik voor psychologie. Na het behalen van mijn bachelor, koos ik voor de Engelstalige onderzoeksmaster in de psychologie. Een perfecte fit aangezien psychologisch onderzoek mij altijd erg interesseerde. In oktober 2021 begon ik aan mijn avontuur als doctoraatstudent bij de onderzoeksgroep SCenO. Mijn onderzoek focust zich op eenzaamheid bij adolescenten. Specifiek zal ik onderzoeken hoe zowel epigenetische processen als omgevingsfactoren de ontwikkeling van eenzaamheid in deze doelgroep beïnvloeden.


Soms verschijnen er ook berichten van een gastblogger. Gastbloggers schrijven een blogbericht op verzoek van één van onze vaste bloggers. Zij hebben een band hebben met onze onderzoekseenheid en delen in onze fascinatie voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vaak zijn het collega’s van andere onderzoekseenheden of studenten van de opleiding Psychologie van de KU Leuven die uitgenodigd worden een gastblog te schrijven.


Oud-collega’s

Annelies Janssens

Mijn naam is Annelies Janssens. Ik ben geboren in het Kempische Oostmalle, studeerde humane wetenschappen in het Maris Stella Instituut en nadien Pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. In 2011 studeerde ik af, verhuisde naar Heist-op-den-Berg en begon aan mijn doctoraat over agressie en regelovertredend gedrag bij jongeren. Mijn doctoraat is onderdeel van het STRATEGIES-project, een grootschalig onderzoek naar de leefomgeving en ontwikkeling van jongeren in Vlaanderen. We volgen meer dan 1000 jongeren gedurende drie jaar om informatie te verzamelen over hun gedrag, hun genetische achtergrond en hun relaties met ouders, leerkrachten en klasgenoten. In mijn doctoraat wil ik uitzoeken wat maakt dat jongeren ontsporen. We weten dat hun genen er iets mee te maken hebben en ook de omgeving waarin zij opgroeien. Maar hoe beïnvloeden genen en omgeving samen het gedrag van jongeren? Zijn sommige jongeren door hun genetische achtergrond meer gevoelig voor bepaalde omgevingen dan anderen? Benieuwd!? Join the club!


Ik ben Annette Spithoven, geboren en getogen Nederlander. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje onder Utrecht. Sinds 1 oktober 2014 ben ik begonnen bij het STRATEGIES-project aan mijn doctoraat over eenzaamheid bij jongeren. In mijn doctoraat ga ik kijken of eenzaamheid beinvloed wordt door bepaalde genen. Is er een specifiek gen dat eenzaamheid ‘veroorzaakt’? Of is het een samenspel van verschillende genen? En wat is de rol van de omgeving (ouders en peers) in het versterken of verzwakken van de relatie tussen genen en eenzaamheid?

Annette Spithoven

flore

Mijn naam is Flore Geukens en ik ben opgegroeid in het landelijke Meise. Voor mijn studies als klinisch psychologe trok ik naar Gent. In het kader van mijn opleiding liep ik stage in het Psychiatrisch Centrum dr. Guislain. Daar werkte ik met (jong)volwassenen en kwam ik in aanraking met een brede waaier van psychische problemen. Ondanks dat het klinische werk zeer interessant en gevarieerd was, vond ik het schrijven van mijn thesis een nog leukere uitdaging. Het gaf me zin om de academische wereld binnen te stappen. Nu maak ik mijn doctoraat aan de KU Leuven. Hierbij focus ik op eenzaamheid bij jongeren en hoe verschillende factoren (epigenetisch, ouders, stress…) er een invloed op kunnen hebben.


Mijn naam is Greet Peters. Ik ben onderwijskundig pedagoog van opleiding en startte nadien een doctoraatsonderzoek over het strategiegebruik van leerlingen lager onderwijs bij het oplossen van hoofdrekenopgaven. Na dat theoretisch onderzoek had ik nood aan wat echte praktijkervaring. Ik startte daarom de lerarenopleiding lager onderwijs en stond enkele jaren voor de klas in Brussel. Intussen ben ik verhuisd en is mijn gezin gegroeid, waardoor de verplaatsing naar Brussel niet meer zo eenvoudig was. Ik ben daarom teruggekeerd naar de KU Leuven, en werk daar aan een nationaal onderzoek over wie werkzaam is op het domein van de educatieve en schoolpsychologie.

Greet

Capture Isabel

Ik ben Isabel ten Bokkel, opgegroeid in het Nederlandse dorpje Hengelo. Ik heb in het mooie Nijmegen gestudeerd en hier een onderzoeksmaster Gedragswetenschappen en een master Onderwijskunde afgerond. Vanaf september 2017 ben ik in Leuven begonnen met mijn doctoraatsproject bij ScenO. Dit project kijkt naar de rol die leerkrachten kunnen spelen om pesten op school te verminderen en uiteindelijk hopelijk zelfs te voorkomen. Hierbij kijken we naar de band tussen leerkrachten en leerlingen en de invloed die deze band kan hebben op de gevolgen van pesten voor slachtoffers. Ook gaan we eigenschappen van leerkrachten (bv. leservaring) en hun reacties op pestsituaties na.


Mijn naam is Janne Vanhalst en ik ben opgegroeid in Oedelem, een klein charmant dorpje in de buurt van Brugge. In 2008 studeerde ik af als schoolpsychologe aan de KU Leuven, en kort daarna ben ik er een doctoraat gestart over eenzaamheid bij jongeren. Mijn doctoraat richtte zich voornamelijk op hoe het komt dat jongeren zich eenzaam voelen, welke psycholgische gevolgen dat met zich meebrengt, en hoe we kunnen voorkomen dat eenzaamheid bijvoorbeeld tot een depressie leidt. Mijn doctoraatsonderzoek toonde verder ook aan dat de meeste jongeren zich zelden eenzaam voelen, maar dat een kleine minderheid toch jaar na jaar aangeeft heel erg eenzaam te zijn. Sinds de verdediging van mijn doctoraat in 2012 verblijf ik aan Duke University in Amerika, waar ik voornamelijk onderzoek doe naar die kleine minderheid van chronisch eenzame jongeren. Mijn huidige onderzoek focust zich op hoe het komt dat sommige jongeren chronisch eenzaam blijven en hoe we hen kunnen helpen.

Janne Vanhalst

FOTO JESSICA

Ik ben Jessica Rassart, 33 jaar oud, afkomstig van Landen en mama van Eden (6 jaar) en Nore (2 jaar). In 2011 studeerde ik af als kinder -en jeugdpsychologe aan de KU Leuven. Enkele maanden later ben ik gestart aan een doctoraat binnen SCeNO. Tijdens mijn doctoraat heb ik onderzocht hoe jongeren en jongvolwassenen met een chronische ziekte (zoals type 1 diabetes of een aangeboren hartaandoening) zich weten aan te passen aan hun ziekte en welke factoren hierin een rol spelen. Meer bepaald gingen we kijken naar de rol van persoonlijkheid, ziektepercepties  (d.i. hoe mensen denken over hun ziekte) en coping (d.i. hoe mensen omgaan met ziektegerelateerde uitdagingen). Momenteel ben ik aan de slag als postdoctoraal onderzoeker en ga ik kijken naar hoe competent deze jonge mensen zich voelen in belangrijke sociale rollen, zoals die van student/werknemer, ouder, en partner. Met deze kennis wensen wij de bestaande zorg voor jonge mensen met een chronische ziekte optimaliseren.


Ik ben Katrien Koenen, geboren in Gent maar getogen in het pajotteland in Dilbeek (nabij Brussel). In 2014 studeerde ik af als Pedagoog aan de KU Leuven, optie Onderwijskunde. In de zomer van 2014 mocht ik bij SCeNO (Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context) starten als doctortaatsassistente van Professor Jantine Spilt. In mijn doctoraat wil ik het welbevinden van de leerkracht in het basisonderwijs in kaart brengen en nagaan hoe de leerkracht-leerlingrelaties in de klas hierop een invloed hebben. Hoe verlopen de (negatieve) emoties van leerkrachten, ervaren ze veel stress en welke factoren spelen hierbij een rol? Daarnaast ben ik als assistente ook betrokken in verschillende practica en begeleid ik masterproefstudenten die zich ook interesseren in aanverwante topics.

Anne-Katrien Koenen

photo_LIES

Ik ben Lies Missotten en ik ben opgegroeid in het mooie Zoutleeuw (het kunstschrijn van Brabant). Ik ben mama van twee heerlijke kleuters. In 2005 ben ik afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KU Leuven. Hierna heb ik bijna drie jaar in een psychiatrische ziekenhuis gewerkt. Ik stond in voor de dagelijkse begeleiding van mensen met een afhankelijkheidsprobleem. Sinds 2009 werk ik als onderzoekster aan de KU Leuven. Mijn doctoraat (gestart in 2010) focust op de conflictresolutiestijlen die adolescenten gebruiken wanneer ze conflicten hebben met hun moeders. Ik ga op zoek naar factoren in de opvoeding en persoonlijkheid van adolescenten die het gebruik van hun conflictstijlen kunnen verklaren. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de emoties die jongeren ervaren tijdens conflicten.


Hallo, mijn naam is Margaux Verschueren. Ik woon in Boortmeerbeek en besloot na mijn middelbare studies psychologie te studeren in Leuven. Gedurende mijn masteropleiding deed ik mijn stage op een psychiatrische afdeling voor adolescenten met psychische problemen, wat mijn interesse voor deze levensfase erg aanwakkerde. In 2015 studeerde ik af met een masterdiploma in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten, waarna ik mijn doctoraat startte over de identiteitsontwikkeling in adolescentie en jongvolwassenheid. Meer specifiek probeer ik doorheen mijn onderzoek na te gaan hoe het komt dat identiteitproblemen in verband lijken te staan met symptomen van een eetstoornis (diëten, lichaamsontevredenheid of bulimie), zowel in de algemene bevolking als in de klinische populatie. Tenslotte, werk ik ook als klinisch psychologe aan PraxisP te Leuven, waar ik voornamelijk werk met adolescenten.

foto margaux

Margot Bastin

Mijn naam is Margot Bastin. Ik ben opgegroeid in Wezemaal, een klein dorpje vlakbij het prachtige Leuven met als mooiste bezienswaardigheid de Wijngaardberg. In 2012 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de KU Leuven met als optie volwassenen. Datzelfde jaar nog had ik het geluk als doctoraatsstudent te mogen starten binnen SCeNO. In mijn onderzoek richt ik me op verschillende factoren die mensen kwetsbaar kunnen maken voor het ontwikkelen van depressieve klachten en depressieve stoornissen. Hierbij focus ik voornamelijk op de manieren waarop mensen reageren op hun negatieve gevoelens. Deze reacties kunnen zich zowel voordoen als processen binnen één en dezelfde persoon, als in interacties met anderen.


Mijn naam is Marlies Maes. Ik ben in Breda geboren, heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben in 2012 naar de KU Leuven gekomen om te beginnen aan een doctoraat. Mijn doctoraat gaat over eenzaamheid en houding tegenover alleen zijn bij kinderen en jongeren. Wat is eenzaamheid? Wat is hier al over onderzocht en wat zijn de gevolgen van eenzaamheid? Zijn jongens of meisjes nu meer eenzaam? Hoe meet je eenzaamheid eigenlijk? Ga gerust mee op mijn zoektocht naar antwoorden.

Marlies Maes

Nina

Dag beste lezer! Mijn naam is Nina Palmeroni en ik woon in het groene dorp Veerle-Laakdal in de Antwerpse Kempen. Voor mijn studies in de Klinische – en Gezondheidspsychologie verhuisde ik voor enkele jaren naar Leuven. Ik rondde deze opleiding af in 2017 in het Psychiatrisch Ziekenhuis Alexianen Zorggroep Tienen. De ervaringen die ik opdeed tijdens mijn stage wekten nieuwsgierigheid op over de rol van identiteit en het lichaam in verschillende probleemgedragingen. Bijgevolg startte ik een doctoraat onder leiding van Prof. Koen Luyckx waarin ik mijn interesses in het onderzoek en het klinische veld kon integreren. In mijn onderzoek probeer ik een beeld te krijgen over de vorming van identiteit, lichaamsbeeld en probleemgedragingen doorheen de adolescentie en opkomende volwassenheid.


Mijn naam is Noortje Vervoort. Ik ben geboren in Nijmegen (Nederland), maar grotendeels opgegroeid in de Limburgse provinciehoofdstad Hasselt. In 2008 ben ik als schoolpsychologe afgestudeerd aan de KU Leuven, waarna ik een jaar als studentenbegeleider heb gewerkt op de toenmalige XIOS Hogeschool in Hasselt. Vervolgens ben ik in het najaar van 2009 gestart met een doctoraatsonderzoek over de rol van de relatie met de leerkracht voor lagereschoolkinderen met problemen in de relatie met hun ouders (gehechtheidsproblemen). Nu, vier jaar later, heb ik net mijn doctoraat afgerond waaruit bleek dat een warme, sensitieve relatie met de leerkracht weldegelijk van belang is voor de ontwikkeling van kinderen met ernstige gehechtheidsproblemen. Vanaf januari 2014 zal ik meewerken aan een ander onderzoek waarin we verschillende vragen over buitenschoolse hulpverlening in Vlaanderen willen beantwoorden (“Wat is de omvang en aard?”, “Welke factoren kunnen mogelijke verschillen en/of een betere afstemming verklaren?”, Wat zijn de motieven voor verwijzing?”).

Noortje

Sabine Nelis

Ik ben Sabine Nelis. Ik groeide op in Roeselare en startte na mijn middelbare studies de opleiding Psychologie aan de KU Leuven. Vanuit mijn interesse in klinische psychologie liep ik stage op een kinder -en jeugdpsychiatrische afdeling van het UZ Leuven. Dankzij mijn masterproef over de verwerking van cijfers in de hersenen kreeg ik interesse in onderzoek. Na mijn studies startte ik een doctoraat over positieve gevoelens. We stelden ons bijvoorbeeld de vraag: Hoe kunnen positieve herinneringen ons helpen om ons beter te voelen? Of hoe net niet? Zorgt de manier waarop we omgaan met positieve gevoelens voor meer of minder depressieve klachten? In september 2014 beëindigde ik mijn doctoraat en sinds oktober 2014 werk ik bij de onderzoeksgroep School- en Ontwikkelingspsychologie. Mijn onderzoeksthema ligt in dezelfde lijn als mijn doctoraat, namelijk hoe adolescenten omgaan met positieve gebeurtenissen en positieve gevoelens.


Ik ben Sanne Van Craeyevelt, geboren in Diepenbeek, waar ik ondertussen ook weer woon na een leuke studenten- en post-studententijd in Leuven. In 2008 studeerde ik af als klinisch psychologe, optie kinderen. In 2009 ben ik bij SCeNO terechtgekomen, aanvankelijk als wetenschappelijk medewerkster voor het doctoraatsproject van mijn studie- en bijna-naamgenoot, Caroline Vancraeyveldt. Sinds 2010 ben ik assistente. Ik ben betrokken bij enkele practica en schrijf een doctoraat over de rol die interacties met leerkrachten en leeftijdsgenoten spelen in de schoolse aanpassing van lagere schoolkinderen. Ik ben vooral geïnteresseerd in preventieve interventieprogramma’s voor jonge kinderen die hun schoolse aanpassing op lange termijn trachten te bevorderen. In mijn doctoraat ga ik onder andere het effect na van de interventieprogramma’s ‘Samen-Spel’ en ‘Taakspel’ op het gedrag en schoolse vaardigheden van kleuters en lagere schoolkinderen.

Sanne

Sofie Prikken

Ik ben Sofie Prikken, 26 jaar oud en opgegroeid in Maaseik. Ik studeerde in 2015 af als master in de klinische psychologie, optie kinderen en adolescenten. In mijn stagejaar op een pediatrische afdeling, ontdekte ik mijn interesse in chronische ziektes en hun impact op het gezin. In oktober 2015 startte ik mijn doctoraat bij de onderzoeksgroep SCeNO, met het geluk mij verder te kunnen verdiepen in chronische ziektes. Ik onderzoek momenteel het functioneren van patiënten met een chronische ziekte en breng daarbij het functioneren van ouders en omgeving mee in rekening. Ik houd jullie graag op de hoogte van interessante bevindingen!


Ik zag het eerste daglicht in Duffel, in de Middeleeuwse heerlijkheid Duffla Perwijs, en werd Steven De Laet genoemd. Al vroeg in het secundair onderwijs ontdekte ik mijn passie voor wetenschappelijk denken. Nadien studeerde ik toegepaste psychologie aan de toenmalige Lessius Hogeschool. Mijn drang naar kennis stopte echter niet en ik studeerde in 2011 af als schoolpsycholoog aan de KU Leuven. Maar verschillende schoolpsychologische vragen waar ik geen antwoord op vond hielden me ’s nachts wakker: “Hoe beïnvloeden vrienden en klasgenoten de gevoelens en gedragingen van jongeren?”, “Kunnen leerkrachten een invloed hebben op gedragsproblemen of emotionele problemen van hun leerlingen, en zo ja, hoe dan?”, “Heeft de aard van de relatie die jongeren hebben met hun leerkracht een impact op hun positie of populariteit in de klas?”, “Dragen ook genen bij tot meer of minder probleemgedrag?”,… In mijn doctoraat probeer ik een antwoord te vinden op deze vragen.

Steven De Laet

Tessa Weyns

Mijn naam is Tessa Weyns en ik ben in 1992 geboren in Bonheiden. Ik ben afgestudeerd aan de KU Leuven als Master in de psychologie, afstudeerrichting Schoolpsychologie. Tijdens mijn opleiding ben ik gefascineerd geraakt door de psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en hoe de schoolse context hierop een invloed uitoefent. Ik was dan ook zeer blij dat ik na mijn afstuderen aan de slag kon gaan bij SCeNO (Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context) om hier verder onderzoek naar te verrichten. Ik bekijk, meer specifiek, de invloed van leerkrachten en leerkracht-kind relaties op de ontwikkeling van kinderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: