Welbevinden versus prestaties (vervolg)

Het is september. Opnieuw raakt het onderwijsdebat oververhit. En opnieuw stuiten we op de valse tegenstelling tussen welbevinden en prestaties of tussen zorgen en onderwijzen. Vorig jaar schreef Hilde Colpin al een treffende reactie op die valse tegenstelling. Dit jaar een analyse van Kris van den Branden op Duurzaam Onderwijs waar hij met humor, maar … Lees verder Welbevinden versus prestaties (vervolg)

Slim maar verveeld? Een onderzoek naar de motivatie van begaafde leerlingen

Dagen Vlaamse scholen de cognitief sterkste leerlingen wel genoeg uit? Vervelen begaafde leerlingen zich niet in de klas? En hoe stimulerend vinden ze hun schoolwerk? Om deze vragen te beantwoorden werd bij 3.400 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs een intelligentietest afgenomen en werd hen een aantal vragen gesteld rond motivatie, verveling … Lees verder Slim maar verveeld? Een onderzoek naar de motivatie van begaafde leerlingen

8 goed of 2 fout? Positieve psychologie in het onderwijs

Op de basisschool deed ik altijd mijn best. Ik wilde goede punten halen en zo min mogelijk fouten maken in mijn dictees. De beste van de klas mocht na dictees namelijk voor het schoolbord komen staan. Ik vond het vroeger heerlijk als ik een keer naar voren mocht komen, maar betwijfel nu of deze vorm … Lees verder 8 goed of 2 fout? Positieve psychologie in het onderwijs

Waardevolle lessen uit Finland: Een close-up van het Finse onderwijssysteem

Weinig tot geen huiswerk? Minder lessen en meer pauzes? Weinig toetsen? Op het eerste zicht lijken dit geen factoren te zijn van een goed onderwijssysteem. Echter, niets is minder waar. Het onderwijs in Finland behoort al jaren in de top 5 van het beste onderwijs van de wereld. Maar wat maakt het Finse onderwijssysteem zo speciaal? … Lees verder Waardevolle lessen uit Finland: Een close-up van het Finse onderwijssysteem

Ode aan de pen: Moeten we laptops bannen uit onze auditoria?

Laptops meebrengen in de collegezaal is een kenmerk van de zogenaamde millenniumstudent. En dit is een ergernis voor veel docenten. De ijverige millenniumstudent gaat schuil achter zijn laptop daar hij voortdurend voorovergebogen zit te tikken op het klavier. De docent kan amper zien wie er achter het scherm schuilgaat en voelt een grote afstandelijkheid. Maar … Lees verder Ode aan de pen: Moeten we laptops bannen uit onze auditoria?

Leren lezen met dyslexie? Het succes van Bouw!

Kan elk kind leren lezen? Ja, onderzoekers geloven erin. Ook zwakke lezers kunnen leren lezen mits ze goede instructie krijgen en er intensief en langdurig wordt geoefend. Het interventieprogramma Bouw! kan hierbij helpen (Regtvoort e.a. 2013, Zijlstra e.a. 2014). In 2005 begon ik mijn doctoraatsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onderwerp van mijn onderzoek … Lees verder Leren lezen met dyslexie? Het succes van Bouw!

Storytelling in de klas

Studenten uit lerarenopleidingen in enkele Europese landen organiseren een vertelfestival in een lagere school. In het Engels vertellen ze verhalen uit hun eigen cultuur aan 10- en 11-jarigen. De kinderen zijn zeer betrokken, ze zijn geboeid door de verhalen en doen hun leerkrachten versteld staan over hun kennis van het Engels. Naderhand stellen ze vragen … Lees verder Storytelling in de klas

Leraren ondersteunen om goed te presteren

“Eén op acht leerkrachten presteert ondermaats”, titelde De Standaard afgelopen vrijdag 12/9/2014. Een onderzoek van de Universiteit Antwerpen bij 325 schooldirecteurs toonde dat 11,9 % van de leraren als onderpresteerder bestempeld kan worden. Hoewel de prestaties van 88,1% van de leraren dus wel als voldoende worden beschouwd, is het aantal onderpresteerders hoog in vergelijking met … Lees verder Leraren ondersteunen om goed te presteren

Waarom de zomervakantie ingekort moet worden

De zomervakantie is begonnen! En dus is het tijd om een lans te breken voor het inkorten van diezelfde zomervakantie. Dit is het probleem: de leerwinst die kinderen verwerven tijdens een schooljaar zouden ze voor een deel weer verliezen tijdens de zomervakantie. Dit wordt ook wel ‘zomerverlies’ of ‘zomerdip’ genoemd en geldt zowel taal- als … Lees verder Waarom de zomervakantie ingekort moet worden