Kokke-leren: over onderwijs aan begaafde leerlingen

Enkele weken geleden had ik de kans om een voormiddag door te brengen in het gezelschap van Paul Kirschner, emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Nederlandse Open Universiteit. Tijdens de vergadering waar we samen aan deelnamen, maakte hij de vergelijking tussen een leraar en een kok, een vergelijking die sinds die voormiddag door mijn hoofd blijft... Lees verder →

Welbevinden versus prestaties (vervolg)

Het is september. Opnieuw raakt het onderwijsdebat oververhit. En opnieuw stuiten we op de valse tegenstelling tussen welbevinden en prestaties of tussen zorgen en onderwijzen. Vorig jaar schreef Hilde Colpin al een treffende reactie op die valse tegenstelling. Dit jaar een analyse van Kris van den Branden op Duurzaam Onderwijs waar hij met humor, maar... Lees verder →

Slim maar verveeld? Een onderzoek naar de motivatie van begaafde leerlingen

Dagen Vlaamse scholen de cognitief sterkste leerlingen wel genoeg uit? Vervelen begaafde leerlingen zich niet in de klas? En hoe stimulerend vinden ze hun schoolwerk? Om deze vragen te beantwoorden werd bij 3.400 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs een intelligentietest afgenomen en werd hen een aantal vragen gesteld rond motivatie, verveling... Lees verder →

Waardevolle lessen uit Finland: Een close-up van het Finse onderwijssysteem

Weinig tot geen huiswerk? Minder lessen en meer pauzes? Weinig toetsen? Op het eerste zicht lijken dit geen factoren te zijn van een goed onderwijssysteem. Echter, niets is minder waar. Het onderwijs in Finland behoort al jaren in de top 5 van het beste onderwijs van de wereld. Maar wat maakt het Finse onderwijssysteem zo speciaal?... Lees verder →

Ode aan de pen: Moeten we laptops bannen uit onze auditoria?

Laptops meebrengen in de collegezaal is een kenmerk van de zogenaamde millenniumstudent. En dit is een ergernis voor veel docenten. De ijverige millenniumstudent gaat schuil achter zijn laptop daar hij voortdurend voorovergebogen zit te tikken op het klavier. De docent kan amper zien wie er achter het scherm schuilgaat en voelt een grote afstandelijkheid. Maar... Lees verder →

Leren lezen met dyslexie? Het succes van Bouw!

Kan elk kind leren lezen? Ja, onderzoekers geloven erin. Ook zwakke lezers kunnen leren lezen mits ze goede instructie krijgen en er intensief en langdurig wordt geoefend. Het interventieprogramma Bouw! kan hierbij helpen (Regtvoort e.a. 2013, Zijlstra e.a. 2014). In 2005 begon ik mijn doctoraatsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onderwerp van mijn onderzoek... Lees verder →

Storytelling in de klas

Studenten uit lerarenopleidingen in enkele Europese landen organiseren een vertelfestival in een lagere school. In het Engels vertellen ze verhalen uit hun eigen cultuur aan 10- en 11-jarigen. De kinderen zijn zeer betrokken, ze zijn geboeid door de verhalen en doen hun leerkrachten versteld staan over hun kennis van het Engels. Naderhand stellen ze vragen... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: