Omgaan met leerlingen met leervoorsprong: Workshops voor ouders, leerkrachten en leerlingen

Beste CLB-medewerker, ouder of leerkracht, Zitten jullie met de handen in het haar wanneer een leerling veel sneller leert dan zijn medeleerlingen? Hoe kan je zo’n leerling in de school uitdagen? Hoe kunnen ouders er best mee omgaan? Waar vind je intellectueel uitdagende activiteiten voor leerlingen met hoge cognitieve capaciteiten of een leervoorsprong? De Expertisecel... Lees verder →

Studiedag “Samen bouwen aan een hervormde leerlingenbegeleiding”

De eerste stappen voor de hervorming van de leerlingenbegeleiding in Vlaanderen zijn gezet. De Vlaamse overheid gaf opdracht aan PwC om de CLB-werking door te lichten en gunde een wetenschappelijk onderzoek om de Vlaamse praktijken inzake leerlingenbegeleiding in een breder internationaal kader te plaatsen. Op basis hiervan zijn recent de nieuwe krijtlijnen voor een hervorming... Lees verder →

Internationale studiedag: Op naar een kwaliteitsvolle leerkracht-kind relatie

  De leerkracht doet ertoe! We hebben op deze blog al in verschillende berichten aangehaald dat de relatie die een leerkracht of opvoeder met jonge en/of kwetsbare kinderen opbouwt, cruciaal is voor de ontwikkeling van deze kinderen. Maar hoe kan een leerkracht precies het verschil maken voor jonge, kwetsbare kinderen? Dat kom je te weten tijdens een... Lees verder →

De leerkracht doet ertoe: ook voor allemansvriendjes!?

Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het praktijkmodel handelingsgericht werken op school van Pameijer en Van Beukering (2006). Eén van de uitgangspunten van dit model is “De leerkracht doet ertoe”, m.a.w. leerkrachten kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen (zie http://www.prodiagnostiek.be/w_denkkaders_handelingsgericht_werken.php). In onderzoek werd reeds aangetoond dat de kwaliteit van de leerkracht-kind... Lees verder →

Diagnoses: zin of onzin?

Vandaag woonde ik de reflectiedag "What's in a name?" bij, georganiseerd door het VCLB (http://www.vclb-koepel.be/?n=10039), waarin gereflecteerd werd over het nut van "etiketjes". Een thema dat ik zeer relevant vind, omdat ik me tijdens mijn eigen onderzoek in het buitengewoon basisonderwijs type 3 (voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen) zelf vaak vragen gesteld heb bij... Lees verder →

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: