Relaties bouwen met leerlingen: hoe competent voelen leraren-in-opleiding zich?

De relatie tussen leerkracht en leerling is zowel van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de leerling, als voor het welbevinden van de leerkracht (zie ook eerdere blogberichten: bijvoorbeeld hier en hier). Er wordt van leerkrachten dan ook verwacht dat ze met hun klas en met alle individuele leerlingen een warme band opbouwen. Maar hoe... Lees verder →

Genade, nog een relevante krachtbron?

Veel concepten die al eeuwenlang gekend zijn in religies en wijsheidsliteratuur blijken belangrijke voorspellers van fysieke en mentale gezondheid te zijn. De tak van de psychologie die in kaart brengt welke factoren bijdragen tot welzijn en veerkracht heet de positieve psychologie. Onderzoekers  hebben ondertussen al een heleboel empirische evidentie verzameld die de link tussen verschillende... Lees verder →

“Ik heb dan wel dementie, ik ken mezelf nog altijd het beste” Psychologisch onderzoek bij ouderen met dementie

In 2020 rondde ik mijn doctoraatsonderzoek af, waarin ik samen met collega's onderzoek deed naar betekenisbeleving bij oudere volwassenen met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. Aan de hand van twee grote studies hebben we onderzocht in welke mate en op welke manier ouderen met de ziekte van Alzheimer betekenis ervaren... Lees verder →

Als je kind altijd alles lijkt te kunnen: cognitieve begaafdheid, perfectionisme en opvoeding

Deze week is het de Week van de Hoogbegaafdheid, een themaweek waarin organisaties in Vlaanderen en Nederland hun aanbod voor hoogbegaafde kinderen en jongeren voorstellen en vooroordelen over hoogbegaafdheid proberen weg te nemen. Een populaire opvatting over hoogbegaafdheid is dat hoogbegaafden inherent perfectionistisch zouden zijn: voor wie alles altijd vanzelf lijkt te gaan, zou enkel... Lees verder →

Gedichtendag

Wat kunnen woorden raken en smaken. Vandaag op Gedichtendag wil ik graag de kracht van woorden in de schijnwerpers zetten. Met een gedicht kan je veel bereiken: het kan iemand opvrolijken, aanmoedigen, beroeren, helen, bezinnen, feliciteren, troosten, aanzetten tot denken… Het is er voor groot en klein. Het favoriete gedicht van mijn dochter (18m) is... Lees verder →

Causaliteit. De term die niet genoemd mag worden.

Een belangrijk doel van school- en ontwikkelingspsychologisch onderzoek is het bestuderen en begrijpen van causale relaties tussen variabelen. Ondanks het belang van causaliteit, zal je zelden causaal taalgebruik tegenkomen in school- en ontwikkelingspsychologische literatuur. Dat is problematisch. Menswetenschappers kunnen drie geboden volgen om causaliteit beter te benaderen met gegevens uit vragenlijstonderzoek.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: